Pu Songling Jorge Luis Borges C. Hakan Arslan
Konuk Kaplan (Babil Kitaplığı, #1)
June 13, 2019 Comments.. 653
Konuk Kaplan Babil Kitapl Borges in s zleriyle Bu kitapta yay mlanan yk lerin o u takma ad l ms zlerin Sonuncusu ya da S t P nar olan P u Sung ling in Liao Chai adl kitab ndan se ilmi tir XVII y zy lda yaz lm olan yk lerin e
 • Title: Konuk Kaplan (Babil Kitaplığı, #1)
 • Author: Pu Songling Jorge Luis Borges C. Hakan Arslan
 • ISBN: 9789757501251
 • Page: 467
 • Format: Paperback
 • Borges in s zleriyle Bu kitapta, yay mlanan yk lerin o u, takma ad l ms zlerin Sonuncusu ya da S t P nar olan P u Sung ling in Liao Chai adl kitab ndan se ilmi tir XVII y zy lda yaz lm olan yk lerin evirisi, Herbert Allen Giles in 1880 y l nda yay mlanan ngilizce evirisinden yola k larak ger ekle tirilmi tir P u Sung ling hakk nda,1651 y l nda girdi iBorges in s zleriyle Bu kitapta, yay mlanan yk lerin o u, takma ad l ms zlerin Sonuncusu ya da S t P nar olan P u Sung ling in Liao Chai adl kitab ndan se ilmi tir XVII y zy lda yaz lm olan yk lerin evirisi, Herbert Allen Giles in 1880 y l nda yay mlanan ngilizce evirisinden yola k larak ger ekle tirilmi tir P u Sung ling hakk nda,1651 y l nda girdi i edebiyat uzmanl k s nav nda ba ar l olamamas d nda, pek fazla bilgi bulunmamaktad r Yazar n kendini b t n yle yaz n sanat na adamas n ve hret kazanmas n sa layan Liao Chai yi yazmas n bu mutlu ba ar s zl a bor luyuz Bat da Binbir Gece Masallar ne denli nemli ise in de de Liao Chai yk leri o denli nemlidir Bir lkeyi imgelem d nyas kadar iyi tan mlayan ba ka bir zellik yoktur Fazla uzun olmayan bu kitap, d nyan n en eski k lt rlerinden birinin kap lar n aralar ve ayn zamanda do a st olaylar i leyen yaz na al lmad k bir yakla m sa lar.
  Konuk Kaplan Babil Kitapl kitap Konuk Kaplan, Arjantinli yazar Jorge Luis Borges in y llar aras nda haz rlad , Babil Kitapl adl fantastik edebiyat dizisinin kitab ndan ilki Seri ismini Borges in yksnden alm t r Her bir kitaptaki hikyeler, farkl yazarlar n gerekst yklerinden olu makta. Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan Pdf Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan Hikaye yk Her byk yazar i e iyi bir okur olmakla ba lar ve y llar getike, tercih etti i ya da d lad okumalar yla ki isel bir kitapl k yarat r. Konuk Kaplan Babil Kitapl , Kitap Vikitap Konuk Kaplan Babil Kitapl , hakk nda testler, de erlendirmeler, kitab n karakterleri, di er bask lar ve daha fazlas. Konuk Kaplan Babil Kitapl , By Pu Songling Jorge Konuk Kaplan Babil Kitapl , by Pu Songling Konuk Kaplan has ratings and reviews tyranus said Babil Kitapl , latin amerika edebiyat nda hat r say l r bir yere sahip olan Jorge Luis B Konuk Kaplan P u Sung Ling Kitap Babil P u Sung Ling, Konuk Kaplan kitab n inceleyin, uygun fiyatlar ve taksit seenekleri ile tek t kla sat n alma keyfini Babil da ya ay n Babil Kitapl Serisi nden Konuk Kaplan Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan Mart , D lerin ya da daha yerinde bir deyi le, kbuslara zg dehliz ve labirentlerin krall Ya ama geri dnen ller, aniden kaplana dn en yabanc bir ziyareti, Babil Kitapl Cao Xueqin Konuk Kaplan P u Sung Ling Dikkat ekiyorum Konuk Kaplan ise i te bu Babil Kitapl serisinin ilk kitab oluyor Kitaptaki ilk on drt yk yazar P u Sung Ling in yazd Liao Chai isimli kitaptan al n yor P u Sung Ling in de ilgin bir hikayesi var yzy lda ya ayan ve hakk nda fazlaca bilgi bulunmayan Mehmet Kaplan Edebiyat m z n inden Pdf Kitap ndir OKU Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan Mehmet Ali I m Upani adlar Bu kitab herkes okumal diyorsan kitap hakk ndaki d ncelerini yorum blmne Konuk Kaplan, P u Sung Ling Sat n Al Fiyat Kidega Konuk Kaplan, Konuk Kaplan fiyat, Konuk Kaplan fiyat , Konuk Kaplan sat n al Daha iyi bir al veri deneyimi iin yasal dzenlemelere uygun erezler cookies kullan yoruz Detayl bilgi iin erez Politikas Konuk Kaplan Babil Kitapl P u Sung Ling, C Hakan Arslan Babil Babil s ralamas ok satana gre rn ad na gre a z rn ad na gre z a eden aras gsteriliyor % indirim % indirimli Konuk Kaplan P u Sung Ling K rm z Kedi Yay nevi , TL , TL Stoktan Teslim SEPETE EKLE Takip Listeme Ekle % indirim % indirimli Babil Kitap dnyas n n yeni kahraman Kitap dnyas Babil in size sundu u geni ar ivle trke kitaplar, yeni kan kitaplar ve arad n z kitaplara ula abilir, Babil kalitesiyle alabilirsiniz. Konuk Kaplan P u Sung Ling kitapbahcesi Konuk Kaplan D lerin ya da daha yerinde bir deyi le, kbuslara zg dehliz ve labirentlerin krall Ya ama geri dnen ller, aniden kaplana dn en yabanc Konuk Kaplan Babil Kitapl P u Sung Ling, Cao Xueqin K rm z Kedi Yay nevi. Babil Kitapl Internet Archive Babil Kitapl P u Sung Ling Konuk Kaplan_daisy.zip download Babil Kitapl Oscar Wilde Lord Arthur Savile in Suu_daisy.zip download Babil Kitapl Kipling Dilek Evi_daisy.zip download Konuk Kaplan P u Sung Ling E Kitap ndir Kitapindir Bu kitapta yay mlanan yklerin o u, takma ad lmszlerin So Bu kitapta yay mlanan yklerin o u, takma ad lmszlerin Sonuncusu ya da S t P nar olan P u Sung Ling in Liao Chai adl kitab ndan seilmi tir. P u Sung Ling Konuk Kaplan Szc Kitabevi Konuk Kaplan Babil Kitapl K rm z Kedi Yay nevi . D lerin ya da daha yerinde bir deyi le, kbuslara zg dehliz ve labirentlerin krall Ya ama geri dnen ller, aniden kaplana dn en yabanc bir ziyareti,
  • UNLIMITED PDF ☆ Konuk Kaplan (Babil Kitaplığı, #1) - by Pu Songling Jorge Luis Borges C. Hakan Arslan
   Pu Songling Jorge Luis Borges C. Hakan Arslan

  1 Blog on “Konuk Kaplan (Babil Kitaplığı, #1)

  1. tyranus says:

   Babil Kitapl , latin amerika edebiyat nda hat r say l r bir yere sahip olan Jorge Luis Borges in okumaktan b y k zevk ald 30 kitaptan olu an zel kitapl d r Borges i ziyarete giden yay mc bir arkada , bu zel kitapl ayn isimle, Babil Kitapl olarak, yay mlamay teklif eder, ve b ylece Babil Kitapl bizlerle bulu ur Kitapl n birinci kitab olan Konuk Kaplan , Ortado u k kenli mitolojik eserler olan Binbir Gece Masallar n n in mitolojisindeki kar l d r Pu Song Ling in 16 yyda yazd y zlerce masaldan ok a [...]

  2. Mickdemaria says:

   Borges seleziona per questo volume alcuni racconti tratti dal Liao Chai, paragonato dal curatore a Le mille e una notte in versione cinese del XVII secolo, ai quali seguono due racconti tratti daIl sogno della camera rossa, romanzo monstre del XVIII secolo probabilmente di Tsao Hsueh Chin.Ci che pi affascina in questa raccolta l immagine che il lettore si crea della Cina del 1600, luogo tanto lontano da noi come geografia e cultura da sembrare una terra fantastica, e nel contempo la conferma del [...]

  3. Amaranta says:

   Tanti racconti brevi per questo libro, a cavallo fra il sogno e la realt , fra il mondo dei vivi e quello dei morti E un genere che non mi ha appassionato, mi lascia addosso una sensazione di incompiuto e provvisorio che non mi piace e che forse non capisco Il primo della serie della Biblioteca che non consiglio, nonostante i due racconti tratti dalla camera rossa Pazienza.

  4. Soycd says:

   Para un hombre inteligente la vida y la muerte son la misma cosa Por qu considerar la vida como un bien y la muerte como una desgracia He estado queriendo volver a este autor desde que le una antolog a con algunos de sus relatos hace un par de meses Las historias de Pu Songling tienen lugar en universos sobrenaturales y maravillosos habitados por extra os dioses y demonios, ansiosos por encontrar alg n alma para poseer Los relatos combinan estos sucesos extraordinarios con un estilo de narraci n [...]

  5. Ümit says:

   Cidden ok ilgin yk ler var Ayr ca son derece fantastik gelerin bile son derece normalize edilmi ekilde aktar lmas ho uma gitti, ortal kta ruhlar l ms zler sanki ok ola anm gibi dola p duruyorlar Belli bir niyetle erdemli olanlar, erdemli olmalar na kar n d llendirilmemelidir Artniyetsiz k t olanlar, k t olmalar na kar n cezaland r lma mal d r Edit Nedense yakla k bir sene sonra tekrar okuyuverdim bu kitab ve bu kez daha da ok sevdim Bi imsel y nden bak p unu g rd m bir de K sa yk denen eyin yani [...]

  6. Canan says:

   yk ler g zeldi keyifle okudum

  7. Nihan E. says:

   Babil Kitapl Serisi, Borges taraf ndan olu turulan fantastik bir edebiyat dizisi lk kitap olan P u Sung Ling taraf ndan yaz lm Konuk Kaplan kitab asl nda yazar n yazd l ms zlerin Sonuncusu ve S t P nar adl eserlerinden se ilmi k sa yk lerden olu uyor En sonundaki K rm z K k D leri ad alt nda yay nlanan iki yk de yazar n n kesin olmad ba ka bir eserden al nm yk ler adalet, l m sonras , reenkarnasyon, cezaland rma ve d llendirme zerine kurulu in devletinde bizim bat l inan olarak adland rd m z ola [...]

  8. Fabio Pontiggia says:

   La normalit del prodigiosoOgni cultura ha un suo modo di affrontare il fantastico, il prodigioso, l ultraterreno se dobbiamo prestare fede ai brevi racconti qui raccolti, tratti per la maggior parte dal Liao Chai di P u Sung ling, nella Cina del XVII secolo i prodigi si inserivano nel tessuto della vita quotidiana senza destare meraviglia alcuna, tutt al pi un momentaneo sgomento per l apparizione di un Giudice Infernale La normalit del prodigioso va interpretata anche in un altro senso le regio [...]

  9. Aylinalpustun says:

   Bat da Binbir Gece Masallar ne kadar nemliyse bu yk lerin al nd Bir in Yaz Odas ndan Garip yk ler de o kadar nemliymi.San r m yery z nde in kadar bat l inan lar g l bir ba ka lke olmayabilir.Kitab da bu bilin le okumak laz m san r m.XVII Y zy lda yaz lm kitaptan al nan 16 adet yk n n T rk emize evirisini ok ba ar l buldum Dili ok akc , ben bir oturu ta kitab bitirdim ok fantastik hikaye sevdal s olmad mdan san rum en ok ns z be endim Jorge Luis Borges un de indi i gibi bu kitab st d zenin alt d [...]

  10. şamil says:

   Adam r yas nda kendi evine t pat p benzeyen bir ev g rd Bah esinde kendininkinlere benzeyen cariyeler vard.Adam evin sahibini merak etti st kata kt.Yukar da kendisi uzanm yat yordu.Adam uyand rd l m, ruh ve r ya temal zarif yk ler.

  11. Gerardo Targaryen says:

   Esta clase de libro, como Las mil y una noches, pone la base de la literatura fant stica.

  12. Mehmed says:

   Hikayeler ola an n d ndaki olaylar sanki her g n ya ayabilece imiz eylermi gibi kurgulan nca beyin bir s re reddediyor, nas l olur da insan n ruhu k p ba ka yerlerde birilerini ikayet edebilir ya da len bir ki i nas l dirilir diyor Ama biraz sonra okuduklar n kabulleniyor ve hikayeler bamba ka bir boyuta ula yor te o zaman okunan daha anlaml hale geliyor in k lt r hakk nda ok az da olsa bilgi sahibi olmak i in bile okunabilir.

  13. Paul says:

   Libro de cuentos del siglo XVII de uno de los m s celebres autores chinos cl sicos, cuya edici n estuvo a cargo de Jorge Luis Borges.Son 16 cuentos, la mayor a hacen referencia al mundo de ultratumba y su conexi n con el mundo de los vivos Hay hombres que se convierten en tigres, tigres que actuan como hombres Muchas creencias y tradiciones chinas se plasman en estos cuentos, adem s de que algunos sirven para ironizar la corrupci n de los bur cratas del Estado, tambi n se hace notar que en el mu [...]

  14. Luis Rolando Durán says:

   Acercarse a la literatura china a trav s de P u Sung Ling, en esta selecci n de Borges es un viaje cargado de maravilla y simpleza Como esa famosa flecha que se dirige si distracciones al punto, los cuentos de P u Sung Ling son cortos y contundentes, pero vestidos de filigrana y poes a, de sarcasmo, iron a y burla Para ser una literatura del siglo XVII sorprende encontrarse con personajes absolutamente cotidianos, tanto que le hace a uno pensar que los seres humanos, finalmente, somos totalmente [...]

  15. Laforgue says:

   nceden Dost Kitabevi nin Babil kitapl serisinden Kardinal Napellus u okumu ve be enmemi tim O y zden bu kitaba ba larken pek umutlu de ildim Ama Konuk Kaplan t m n yarg ma kar m thi bir okuma leni sunarak beni a rtt Bu g zel kitab okur ve be enirseniz Lafcadio Hearn n Kvaidan Tuhaf eylere Dair yk ler ve Ryunosuke Akutagawa n n Ra omon ve Di er yk ler isimli kitaplar n okuman z neririm.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *