Ercan Kesal
Evvel Zaman
June 18, 2019 Comments.. 918
Evvel Zaman Sinema ger ekli i zaman boyutunda sabitlemi tir ve sinemayla birlikte insan ilk kez zaman durdurma yeniden yaratma ve isterse ona geri d nme olana na kavu mu tur Zaman n ger ekli ini bir film eridi
 • Title: Evvel Zaman
 • Author: Ercan Kesal
 • ISBN: 9786053753780
 • Page: 336
 • Format: None
 • Sinema, ger ekli i zaman boyutunda sabitlemi tir ve sinemayla birlikte insan, ilk kez zaman durdurma, yeniden yaratma ve isterse ona geri d nme olana na kavu mu tur Zaman n ger ekli ini bir film eridi zerinde dondurabilen sineman n g c n n kayna , zaman , bizi her g n hatta her saat saran ger ekli in maddesine z lmez ve hakiki ba larla ba lamas d r Tarkovski Sinema, ger ekli i zaman boyutunda sabitlemi tir ve sinemayla birlikte insan, ilk kez zaman durdurma, yeniden yaratma ve isterse ona geri d nme olana na kavu mu tur Zaman n ger ekli ini bir film eridi zerinde dondurabilen sineman n g c n n kayna , zaman , bizi her g n hatta her saat saran ger ekli in maddesine z lmez ve hakiki ba larla ba lamas d r Tarkovski nsan n vicdan da zamana ba l d r ve yaln z onunla var olur Bellek ise vicdan demektir ve unutmak vicdans zl k Sinema unutmay reddeden bir sanatt r ve bu y zden ok k ymetlidir Elinizdeki kitap, bir film g ncesidir Bir Zamanlar Anadolu da filminin hik yesini konu maya ba lad m z g nden setin sona erdi i g ne kadar t m ya ad klar m , g zlemlerimi ve duygular m yazd m notlardan olu maktad r Filmin senaristlerinden biri olarak, bir film senaryosunun nas l ba lay p de i erek evrildi ini ve y netmen i in nas l bir k lavuz haline d n t n de g stermeye al t m zg n bir yol hik yesidir Sunu tan, Ercan Kesal
  Evvel Zaman yresel yemekler,rize yemekleri,kara deniz yemekleri ,msr ekmei,kara lahana,rize merkez,evvel zaman,rize spor,erguvan tasarm,klnkolu Evvel Zaman Once Upon A Time YouTube Oct , Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Evvel Zaman Once Upon A Time Soner Akal n Muhte em Yzy l Vol. Orijinal Dizi Mzikleri Mira Records Released on Muhte em Yzy l Dizi Mzikleri Evvel Zaman HQ YouTube Jul , videos Play all Mix Muhte em Yzy l Dizi Mzikleri Evvel Zaman HQ YouTube Relaxing JAZZ Soft City Night JAZZ for Evening Dinner Chill Out Music Lounge Music watching Live now Muhtesem Yuzyil Evvel Zaman Muhte em Yzy l Evvel May , Muhtesem Yuzyil Evvel Zaman Muhte em Yzy l Evvel Zaman. GURBET ACAR HASAN YILMAZ EVVEL ZAMAN Official Video Mar , videos Play all Mix GURBET ACAR HASAN YILMAZ EVVEL ZAMAN Official Video CSR MUSIC PRODUCTION YouTube A m Lan ben Sana Ankaral Serpil En ok sevilen dinlenen ankara oyun Evvel Zaman ark lar Home Facebook See of Evvel Zaman ark lar on Facebook Log In or Create New Account See of Evvel Zaman ark lar on Facebook Log In Forgot account or Create New Account Not Now ABOUT EVVEL ZAMAN ARKILARI. Evvel Zaman inde by Eflatun Cem Gney Evvel Zaman inde Eflatun Cem Gney Varl k Yay nevi, , sayfa Dogan Karde Yay nlar , stanbul, , s Nehir Yay nlar , stanbul, , s.
  • BEST E-Book "ç Evvel Zaman" || READ (AZW) ☆
   Ercan Kesal

  1 Blog on “Evvel Zaman

  1. Ümit says:

   Harikulade filmin Bir Zamanlar Anadolu da diplerini, g r nmeyenini anlatmaya al an bunu o unlukla da ba aran Ercan Kesal kitab Ercan Abi samimi ekilde, d ar dan bakmaya zen g stererek, senaryo ve ekimler s ras nda ya ad , hissetti i eyleri aktarm yi de etmi.Neyse, birka not yazay m bari Merkezdeki olay Ercan Kesal n gen li indeki doktorluk an lar ndan, hakiki bir olaym yle bir gece ya am Savc y harika oynayan Taner Birsel in yerine nce Olgun im ek oynayacakm Bence hi olmazd Filmin ad i in nce Ma [...]

  2. İbrahim Tosyalı says:

   En sevdi im filmlerden birinin mutfa na g t ren kitap tarafl bir 5 y ld z

  3. Oğuzhan says:

   ok g zel ve daha nce b yle bir deneyimim olmad i in de ok farkl bir filmin ilk g nden son g ne kadar ge irdi i evreleri ercan kesal in g z nden g rmek harikulade bir filmde kamera arkas nda olman n ne kadar etrefilli bir i oldu unu da g steriyor yazd klar ki yorucu ge en g nlerin sonunda g nl ne meslek olarak iyi ki doktorlu u se mi im i not d yor nemli.ayn zamanda o lu ve babas ba ta olmak zere ailesi ile olan ili kisine dair samimi notlar da ok g zeldi aralarda.okuduktan sonra final sahnelerin [...]

  4. Ali says:

   En sevdi im film Bir Zamanlar Anadolu da ile ilgili ho bir g nl k Ercan Kesal n senaryo ve ekimle ilgili notlar bazen tekrara d p s ksa da genel olarak lezzetli Ama bence kitap eksik bitmi Bir b l me daha gerek var.

  5. Halit Emin says:

   Ercan Kesal n samimi anlat m yla Bir Zamanlar Anadolu da filmini yeniden ya atan ho kitap Evvel Zaman inde Anadolu da ismi de filme d n len alternatifler aras ndaym , buradan geliyor Filmi tekrar izleme iste i uyand r yor

  6. Ipek says:

   Bir Zamanlar Anadolu da filmini de sevmi tim Bu kitaptan sonra baz ta lar daha iyi yerine oturdu Orta Anadolu k y muhtar nas l bu kadar iyi resmedilir diye sormu tum kendi kendime Ercan Kesal n g zlem yapacak bol zaman olmu mecburi hizmette

  7. Ali says:

   ger e i yeniden yazarken, asl nda ger e i de bozmu olmuyor muyduk

  8. Eren says:

   Bir rp da bitirilen kitap ama ke ke daha uzun ve ayr nt l olsayd

  9. Hasan Çakan says:

   Filmi ve kamera arkalar n defalarca izledikten sonra bu kitab okumak elzem olmu tu ok mutlu oldum okurken.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *